AVOP LEADER


A LEADER (Akciók a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) az Európai Unió által kezdeményezett programok (ún. közösségi kezdeményezések) közé tartozik. A LEADER+ közösségi kezdeményezés része az EU vidékfejlesztési politikájának, amely a Közös Agrárpolitika második pillérét alkotja. A LEADER célja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban és a térség fenntartható fejlődősének integrált, innovatív stratégiák mentén történő megvalósításában.

Átfogó célok a magyarországi AVOP LEADER+ Program keretében:

- Az együttműködési képesség (partnerség) és a helyi társadalom szervezettségének javítása, életképes vidéki közösségek kialakítása illetve támogatása.
- Új, fenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése, a munkalehetőségek javítása, munkahelyteremtés, a munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben.
- A vidéken élők életminőségének javítása, a jólét növelése.

Az AVOP LEADER+ Program megvalósításának főbb lépései:

Az akciócsoportok kiválasztása két fordulóban:

A Magyarországon létrejött helyi akciócsoportok előszelekciójára 2005. nyarán került sor. Ennek keretében összesen 186 akciócsoport nyújtott be pályázatot.
Pályázatot azon akciócsoportok nyújthattak be, melyek megfeleltek az alábbi főbb kritériumoknak:

- Az akciócsoport földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásával alakult meg.
- Az együttműködő településeken élő lakosság összlétszáma 10 000 – 100 000 főig terjedt. 
- A csatlakozott településeken élők száma 10 000 fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km2 alatti.
- Az akciócsoport tagjainak legalább 25%-át a gazdasági és civil szféra képviselőinek kellett alkotnia.
- Az akciócsoport vezető és gesztor szervezetet, valamint helyi bíráló-monitoring bizottságot választott tagjai közül.
- A csatlakozási szándékot a települések együttműködési megállapodásban rögzítették.

Az első körben kiválasztott kb. 100 akciócsoport további képzésben és segítségnyújtásban részesült, majd 2005. decemberében benyújtotta végleges pályázatát. A pályázati anyag kötelezően tartalmazta az akciócsoport által összeállított helyi vidékfejlesztési tervet, mely alapján a térségben megpályáztatni kívánt intézkedés rendszer konkrét kidolgozásra került. A helyi vidékfejlesztési terv a térség speciális adottságaira és problémáira fókuszál, újszerű, komplex fejlesztési megoldásokat tartalmaz. Figyelembe véve a gazdasági, társadalmi, környezeti fenntarthatóság, partnerség, kiegészítő jelleg elveit.

A második fordulóban kiválasztott összesen 67 helyi akciócsoport - melyek közé tartozik a Bakonyalja Akciócsoport is - 2006. és 2008. között valósítja meg programját a pályázatban benyújtott helyi vidékfejlesztési terv alapján kiírt pályázatok útján.

További információk:

www.mvh.gov.hu
www.fvm.gov.hu
www.leadernet.hu
www.bakonyalja-leader.hu

Oldal nyomtatása