Alapítványunkról
 

Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítványt 2000. október 18-án jött létre azzal a céllal, hogy település- és vidékfejlesztési stratégiai tervek, elemzések, programok készítésével, helyi civil szervezetek és kistelepülési önkormányzatok erősítésén keresztül segítse elő az Európai Unió vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználását és az ország hátrányos helyzetű, rurális jellegű kistérségeinek, településeinek fejlődését. Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében működtet vidékfejlesztési és szaktanácsadási központot, továbbképzések lebonyolítására alkalmas képző központot, helyi vidékfejlesztési pályázati programokat gesztorál valamint módszertani segítséget nyújt a programozáshoz. 

Az alapítvány szellemi bázisát több forrásból meríti, közvetlen munkakapcsolatban vagyunk a Szent István Egyetem szakértőivel, a Cornell Egyetem szociológusaival, a Kansas Population Center munkatársaival valamint az Echo Kutatóintézet kutatóival is. Fejlesztő munkánk alapvetően szociológiai alapú modellekre épít, de nem a hagyományos vidékszociológiára koncentrálva, hanem az ún. "development sociology" eredményeire.

Az alapítvány alapszabály szerinti céljai:

  • elősegíteni, hogy az ország hátrányos helyzetű kistérségei, települései fejlődjenek,
  • elősegíteni, hogy a civil szervezetek fejlettségi szintje növekedjen, működési feltételei javuljanak,
  • terület- és vidékfejlesztési programok kidolgozása, a kidolgozás támogatása,
  • elősegíteni, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a civil szféra problémái a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapják,
  • minden olyan tevékenység támogatása, mely közvetve vagy közvetlenül hozzájárul az ország vidéki térségeinek fejlődéséhez. 


A célok megvalósítása érdekében szervezetünk 2002-ben információs és képzési, közösségi funkciókat ellátó irodát hozott létre a Kisbéri kistérségben (Komárom-Esztergom megye), Ácsteszér községben, valamint további központ kiépítését tervezi a Belső-Cserháton, a Balassagyarmati kistérségben (Nógrád megye), Herencsény községben meglévő ingatlana átalakításával. 2008-ban a helyi igényekhez való alkalmazkodás jegyében nyitotta meg az alapítványunk székesfehérvári irodáját, mely egyben az alapítvány új székhelye is lett Közép-Dunántúl igazgatási központjában.

Az alapítvány folyamatosan bővülő feladatainak ellátására 2 főállású vidékfejlesztési menedzsert alkalmaz 2003. januárjától. Emellett a kuratórium tagjai, önkéntesek, valamint szerződéses jogviszonyban álló szervezetek, megbízott személyek, szakértők segítik a feladatok ellátását.

Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány megalakulása óta az alapító okiratban megjelölt tevékenységeket végzi, de a kistérségi és régiós jelenlét, munka mellett fontos feladatunknak érezzük, hogy a nemzetközi kapcsolatok kiaknázásával a környező országok elmaradott térségeiben is kiszélesítsük vidékfejlesztési tevékenységünket. Ennek szellemében lettünk társalapítói a Helyi Fejlesztések Közép-Európai Információs Hálózatának (Celodin) és kapcsolódtunk be a szlovák-magyar valamint a román-magyar határon átnyúló társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődést elősegítő EU Interreg programokba.
 


Elérhetőségeink
:

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány
Székesfehérvári Iroda
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
E-mail: info@echomail.hu

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány
Bakonyalja Képzési Központ
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11.
E-mail: info@echomail.hu


 


 

Oldal nyomtatása