Menü
CIC hírek
Kezdje itt!
Civil névjegyzék
Civil tudástranszfer
Civil tudástranszfer projekt Fejér megyében
 
A  Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával megvalósuló pilot projekt a 2010/2011-es tanávhez igazodva, melynek célja egy olyan integrált transzfer projekt megvalósítása mely garantálja, hogy az egyetemeken, főiskolákon jelenlévő vagy megteremtődő releváns elméleti tudás, eredmény eljusson a helyi közösség fejlesztése, problémák kezelése érdekében tevékenykedő civil szervezetekhez és ott helyben hasznosulva erősítse a közösségi társadalomfejlesztés elvének gyakorlati megvalósítását.
 
A tudástranszfer nem egyirányú folyamat, melyben csak az egyetemi szervezetek felől áramlik a tudás a civil szektorban, hanem kétirányú, partnerségi részvételen alapul, hiszen a civil szervezetek bekapcsolása, az egyetemi kutatásokba és modell-fejlesztésekbe mindkét fél számára hasznos, az elmélet és gyakorlat találkozásának szinergiájából pedig a helyi közösség profitál leginkább. A projekt hosszú távú célja, hogy az egyetemi tanszékektől a helyi civil szervezetek felé irányuló illetve fordított irányú tudástranszfer fenntartható módon szolgálja a helyi társadalmi problémák adekvát megoldását
 
A civil szervezetek humán erőforrásukat tekintve szakmai kompetencia problémákkal terheltek, miközben a helyi egyetemeken a társadalomtudományi képzési területeken meglenne a szükséges szakmai kompetencia, ám tudásuk akadémikus, a gyakorlati életben nem hasznosul, a civil szervezetek számára hozzáférhetetlen tudásról van szó. Ennek legfőbb oka, hogy nem működik a tudástranszfer a helyi egyetemek és a helyi civil szervezetek között.
 
A sikeres tudástranszfernek három feltétele van: legyen releváns tudás, ami átadható (tartalom), legyen aktív kapcsolat, közvetítő közeg, amelyen keresztül a transzfer folyamatok zajlanak illetve legyen emocionális és kognitív fogadókészség. Jelenleg mindhárom feltétel problémás ezért civil szolgáltatásunknak a tudástranszfer mindhárom feltételét egyidőben kell fejlesztenie.

Végső soron abban segít tervezett szolgáltatásunk, hogy hogyan lehet a megyében a helyi társadalomfejlesztés iránt elkötelezett civil szervezetek humán kapacitását és kapcsolati tőkéjét erősíteni az egyetemi tudástranszfer beindításával annak érdekében, hogy a közösségi probléma megoldás technikái a civil szervezetek és a helyi közösség mindennapi eszközeivé válhassanak.

Szolgáltatásaink erősítik majd a civil szervezetek humán és szakmai kapacitását. Az egyetemi és civil szféra közös partnerségének alakításával nőni fog a kvalifikált önkéntesek és szakértők száma a helyi városi civil szervezeteknél mely multiplikáló hatással is bír, hiszen ezen friss diplomás fiatalok civil szféra felé történő orientálásával az ő személyes kapcsolati hálójukban lévő más diplomás szakemberek is felfedezhetik maguknak a civil szektor nyújtotta lehetőségeket, s szakmai tudásuk a helyi közösség érdekében tevékenykedő szervezeteknél is hasznosul.

 

Programelemek és szolgáltatási modulok

A program egyik korai lépéseként a városban 4 fős koordináló csoportot hozunk létre, akik a program megvalósítását folyamatosan támogatják. A csoport tagja egy fő az egyetemi tanszékről, egy fő a civil szektorból és egy fő az ún. potenciáis "transzmitter" szervezetekből valamint egy az projektgazda szervezettől. Ők lesznek a terepen a legfontosabb irányítók, a csoportnak egy 3 napos intenzív belső szakmai képzést tartunk.


Tájékoztatató előadások szervezése

A megyében tájékoztató előadásokat szervezünk, a civil tudástranszfer projektről valamit az egyetemi tudásbázis és a civil szféra partnerségéről. Ezek az előadásokat az egyetemeken szervezzük, 45-50 fő részvételére számítunk. Az előadások után konzultációs lehetőséget is biztosítunk az érdeklődő civil szervezeteknek, hallgatóknak és tanáraiknak.

„Transzmitter" szervezetek fejlesztése

A projekt során 5 ágazatban (oktatás, szociális ellátás, fenntartható fejlődés, közösség és településfejlesztés, érdekképviselet) 1-1 ún. "engagement" munkaszervezet hozunk létre valamely olyan civil szervezetnél, amely az egyetemi szféra és a városi civil szektor határán, nonprofit szervezetként működik. Ez a szervezet lesz az a hosszú távon is fenntartható munkaszervezet, mely érti, ismeri az egyetemi világot is, ugyanakkor a városi civil szféra felé teljesen nyitott szervezetként a civil-egyetemi kapcsolatok, közös projektek facilitálsában vesz részt. A későbbiekben ez a mediátor szervezet bonyolítja a civil szervezetek és egyetemi önkéntesek valamit szakdolgozók közötti kapcsolatok szervezését ágazatonként. A szervezetfejlesztés ún. shadows-coaching módszerrel történik az öt civil szervezetnél.

 

Civil szervezetek és hallgatók kiválasztása

A szolgáltatással közvetlenül 75 civil szervezetet tervezünk elérni. Ezen szervezetek számára először is kompetencia fejlesztő tréninget tartunk, hogy képesek legyenek egyáltalán az egyetemi tudástranszferen keresztül érkező szakmai információk befogadására. Az egyetemi hallgatók kiválasztása is ebben a szakaszban történik érdeklődésük alapján.

 

Szakdolgozati terepszakasz

A következő szakaszban elsősorban azt a folyamatot facilitáljuk, amely során civil szervezetek és az egyetemi szakapparátus segítségével elkészülnek a végzős hallgatók szakdolgozatai olyan, a helyi társadalomfejlesztést közvetve vagy közvetlenül érintő témában, melyek a civil szféra szükségletei alapján kerültek meghatározásra. A diploma dolgozatok által felvetett helyi problémákról szakmai workshopokat szerveznek a közvetítő, transzmitter szervezetek. Mindösszesen 6-8 workshop szervezése várható, melyek nélkül a szakdolgazatok által hordozott értéktöbblet elkerülné a civil szektort.


Civil szervezetek bemutatkozása az egyetemi lapban

A lap szerkesztőivel egyeztetett módon cikksorozatot indítunk, hogy a civil szervezetek bemutatkozhassanak és népszerűsíthessék a civil szektort úgyis mint potenciális munkalehetőségeket a végzősök számára, s mint egyetemi önkénteseket szívesen fogadó nyitott társadalmi szervezetek. Ezzel az egyetem zártabb világához közelebb tudjuk vinni a civil szektort, erősítjük a tudástranszfer informális csatornáját. Ilyen bemutatkozó cikkek egész éven át, minden lapszámban megjelennek, vagyis összesen 10 bemutatkozással számolunk.

 

Facilitálás

A záró időszakban a diplomázó hallgatók közül többen ösztöndíjjal kerülnek a civil szervezetekhez munkatapasztalat szerző gyakorlatra vagy önkéntes munkára az önkéntes centrumon keresztül mely során projekt tervek kerülnek kidolgozásra a közösségi problémák megoldására. Azt a folyamatot facilitáljuk amely során az egyéni tudás civil szervezeti értékké válik. Ez a találkozás mindkét fél számára igen hasznos lesz, ugyanis a friss diplomás szakemberek un. tacit tudásának átadásának egyik legjobb módja ez a személyes kapcsolódás, a fiatal számára pedig könnyebbé válik a munkatapasztalat szerzése után a munkaerőpiacra való belépés.

 


A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával zajlott. További információ az info@echomail.hu címen.

 

 

 
Oldal nyomtatása