korábbi programjaink
 


Vidéki Disputa Körök szervezése


A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő játék, amelynek versenyformája is létezik. Eredete az ókori görögöknél kereshető, már ott is a demokrácia velejárója volt, a görög polgárok azt vitatták meg, milyenek legyenek a törvények. A közösségi életben való részvétel megkönnyítésére a vita művészetét a diákoknak is tanították. A középkori európai oktatásnak is része volt a nyilvános beszéd, a disputa. Az angol nyelvterületek egész történelmét végigkísérte az ott " debate" -nek nevezett mozgalom. A disputázás mára már az egész világon elterjedt, különösen a középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben. A legtöbb európai országnak van disputa programja. Mindegyik európai országban megkezdődött a disputa hivatalos elfogadtatása, iskolai keretek közé illesztése. Disputa programunk, mely disputa körök szervezéséből és egy disputa táborból áll a vidéki térségekben élő fiatalok vitakultúrájának fejlesztését célozza a Zirci, Móri és Kisbéri térségekben. Program megvalósulása esetén komplex módon segíti a fiatalok vitakultúrájának alakulását. Az együttműködési és érvelési kézségeik fejlesztésén keresztül, másrészt pedig a problémaérzékenységük fokozódásán keresztül javul majd érezhetően a bevont diákok vitakultúrája. A projekt célja hosszú távú és alapvetően nélkülözhetetlen egy demokratikus társadalomban.

 

Civil stratégia készítése a Kisbéri kistérségben

A pályázati program keretében a kisbéri kistérség civil szervezeteinek részvételével kívánjuk meghatározni a kistérség 2020-ra vonatkozó civil jövőképét és a hozzá vezető stratégiai utat. A stratégia elkészítését többek között azért tartjuk fontosnak, mert ezzel a kistérségben erősödik a civil szektor súlya, növekszik társadalmi beágyazottsága, és hozzájárulhat a térség forrásallokációs képességének növekedéséhez. Az önkormányzati és piaci szektor képviselői a stratégia mentén hosszútávon tudnak együtt tervezni és együttműködni a civil szféra képviselőivel, amely szintén záloga lehet a térség fejlődésének. A stratégiaalkotás folyamata során a kistérségi civil szervezetek erőteljesebben felismerhetik saját céljaikat, könnyebben tudják pozicionálni magukat, és esetleg olyan feladatok felvállalására is képesek lehetnek, amelyeket korábban nem ismertek fel önmaguk. A kisbéri civil startégia elkészítését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.

 


Ifjúsági képzés a deliberatív demokrácia technikákról

Programunkban egyedülálló képzési lehetőséget biztosítunk a székesfehérvári ifjúsági szervezetek és aktív tagjaik számára, ugyanis a részvételi demokrácia egy olyan, innovatív, eddig meglehetősen ritkán használt technikáját adaptáltuk a székesfehérvári viszonyokra, mely egyszerre szolgálja az ifjúsági szervezetek szakmai kompetenciájának erősítést, növeli az önszerveződési készségüket és egyben erősíti helyi hatalommal szembeni civil kontrollt. A képzés elsődleges célja, a fiatalok illetve csoportjaik alkalmassá tétele arra, hogy az önkormányzati döntéseket és különösen a döntéshozatali mechanizmusokat a fiatalok számára átláthatóvá tegye és azokat monitorozza, az ifjúsági érdekeket, véleményeket hatékonyan és rendszerezett formában közvetítse a döntéshozók felé. Ezáltal egyrészt erősödik a korosztályi részvételi demokrácia, másrészt fokozódik a valós társadalmi kontroll. A képzés célja elméletben és gyakorlatban felkészíteni és segíteni a képzés résztvevőit, hogy egy helyi ifjúsági közösségen belül egy általuk kiválasztott vagy kidolgozott technika segítségével,állampolgári részvétellel akcióprojektet tervezzenek és valósítsanak meg, amely aktuális ifjúsági problémákra irányítja a döntéshozók figyelmét. A programot a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatta. 

 

 

INFO-Pont működtetése a magyar-szlovák határon átnyúló együttműködések érdekében

„A gazdasági és kulturális együttműködést megalapozó és segítő hálózat létrehozása” Interreg IIIA HUSKUA/05/01/303 program keretén belül a CIC kihelyezett INFO pontot működtetett valamint partnerekereső adabázist alakított ki. Ez utóbbit itt érheti el honlapunkon belül. A programról további hasznos információkat talál a programvezető Pro Professione Alapítvány honlapján illetve az http://www.info-net.sk/ honlapon.

 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda feladatok ellátása a Kisbéri statisztikai kistérségben (2007-2008)


Az Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány működtette egy éven keresztül a Helyi Vidékfejlesztési Irodát térségünkban. Feladatunk volt tájékoztatás, tanácsadás, információszolgáltatás, a LEADER program végrehajtásának, tervezésének elősegítése, projektek generálása, gyűjtése az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sikeres megvalósításának elősegítése érdekében a Kisbéri statisztikai kistérségben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából, a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szakmai irányítása mellett.

 

Leader Akciócsoportok támogatása (2007-2008)
A 2007-13. közötti, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett LEADER Program során a Kisbéri és Komáromi kistérségek területét képviselő 69 tagszervezet által alapított "Bakonyalja-Kisalföld kapuja" helyi közösség szervezésést és a munkaszervezeti teendőinek elvégzését vállalta Alapítványunk. Fejér megyében pedig a Völgy Vidék Akciócsoportot segíti vidékfejlesztési menedzserünk. A sikeres Leader pályázatok után az UMVP programok helyi megvalósításában is segítséget nyújtanak munkatársaink. 

 


Közös erőforrások program (2008)
A Civil Centrum Alapítvány partnereként megrendezett Komárom-Esztergom megyei fórum a közép-dunántúli régióban, a non-profit (civil), a for-profit (üzleti) és az állami-, önkormányzati szektor együttműködése kapcsán felmerülő dilemmákról, kihívásokról és lehetőségeiről szólt. Minden szereplő számára világossá vált, hogy napjainkban azok a társadalmak, országok sikeresek, amelyek az együttműködésre építenek és képesek a szektorok közötti kooperációban rejlő lehetőségek kiaknázására. Az ország gazdasági felemelkedése jelentősen függhet attól, hogy mennyire vagyunk képesek mobilizálni a belső tartalékainkat, és kihasználni a polgárok kezdeményezőkészségét. Ennek kulcsa a szektorok közötti együttműködés. További információ a CICE honlpján

Dunántúli tanulmányút szervezése Maros megyei civil szervezeteknek (2006)
A Nemzetközi tapasztalatok határon túli elterjesztése, hazai és erdélyi civil szervezetek közötti szakmai együttműködés építés elnevezésű projekt keretében 10 fő Maros megyei civil szervezeti vezető ötnapos magyarországi tanulmányútját szerveztük meg az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatásával. A szervezetek ellátogatta a Civil Centrumba, a Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetségéhez, a veszprémi civil szervezeteket támogató szolgáltatókhoz és az Echo Nonprofit Networkhöz.


Hosszú távú civil együttműködések hálózatának kapacitásépítése a Közép-Dunántúli régióban (2006-2007)
Alapítványunk sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiumához „Hosszú távú civil együttműködések hálózatának kapacitásépítése a Közép-Dunántúli régióban” (00339/21/06) című projekt megvalósítására. A projekt során három modell térséget kiválasztva (Zirc, Kisbér, Komárom) elkészítettük a hálózat részletes programjának háttérelemzését, szakmai workshopokat szervezetünk, 3 napos képzésbe vontunk 15 szervezetet, kialakítottunk egy hálózati koordinációs pontot és integrált adatabázist hoztunk létre.

AVOP Leader Bakonyalja Akciócsoport létrehozása (2006-2008)
Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében a Kisbéri kistérség 17 településének 36 tagjából szerveztük meg a Bakonyalja Akciócsoportot, melynek Alapítványunk készítette el a helyi vidékfejlesztési tervét. Ezen túl Alapítványunk feladata volt a fejlesztési terv pályázati úton történő megvalósítása, a gesztorfeladatok ellátása is. A résztvevők listája elérhető itt, a későbbi Leader program alapját is képező nyilvános akcióterv innen tölthető le. A programhoz tematikus honlap is készült, további információk ott érhetők el.
 Mezőmadarasi képzés a vidékfejlesztés lehetőségeiről (2006)
A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának támogatásával valósítottuk meg az erdélyi Mezőmadarason a „Civil szervezetek EU tagságra való felkészülésének segítése: humán erőforrás fejlesztés, szakmai együttműködés építés erdélyi és hazai civil szervezetek között” (01591/23/05) elnevezésű pályázati projektet. A program általános célkitűzése a vidéki térségekben működő romániai magyar és magyarországi civil szervezetek együttműködésének fokozása, a romániai vidéki magyar civil szervezetek EU felkészülési folyamatának erősítése, a hasznosítható magyarországi tapasztalatok átadása. A képzésen a Maros megyei civil szervezetek képviseletében 25 fő vett részt. Az érdeklődő civil szervezetek felkutatása és kiválasztása az erdélyi partnerszervezetünk a Mezőmadaras Fejlesztési Egyesület feladata volt. A képzésen olyan programokról, lehetőségekről esett szó, amelyekben a civil szerveződéseknek kiemelt szerepe van, és elsősorban vidéki térségeket érint.

 

 


2005.

 

"A Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetségének reintegrációs foglalkoztatási programjának" kidolgozása és megvalósítása - projekt előkészítés, a célcsoport kiválasztása, képzés (előkészítő-felzárkóztató-, kétirányú szakképzés), 8,5 hónapos foglalkoztatás, támogató tevékenységek biztosítása - a PHARE "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" című program keretében.

Az esélyegyenlőséget elősegítő civil szervezetek társadalmi beágyazottságának kutatása, kutatási jelentés készítése az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával.

A Kisbéri kistérségi területfejlesztési koncepció és program elkészítése a Bakonytérségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megbízásából.

A „Bakonyalja” Helyi Akciócsoport megalakítása, a helyi vidékfejlesztési terv kidolgozása, képzési tevékenység az AVOP LEADER+ program keretében a Kisbéri kistérségben.

2004.

BECS-es forrásteremtés” képzési program kidolgozása és megvalósítása Herencsényben a LEADER-típusú Kísérleti Vidékfejlesztési Program keretében.

"A Kisbéri kistérség civil szervezetei partneri együttműködési programjának" megvalósítása a Miniszterelnöki Hivatal, Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala pályázati támogatása segítségével.

2003.

" A kis- és középvállalkozásokat segítő regionális szolgáltató iroda és oktatóközpont fejlesztése" program kidolgozása és megvalósítása Ácsteszér községben, szervezetünk székhelyén a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával.

A Celodin ODL program indulása, a megvalósításban való részvétel.

Önkéntesek fogadása és foglalkoztatása az Ifjúság 2000-2006 program – Európai Önkéntes Szolgálat keretében. 

2002.

Vállalkozói és közösségi idegenforgalom fejlesztési kezdeményezések tervezése és megvalósítása” című program kidolgozása és megvalósítása a Közép-Dunántúlon, a Fiatalok a Vidékért Egyesülettel közösen, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával.

Projekt-, pályázatmenedzsment képzések indítása, szervezése kísérleti jelleggel a Közép-Dunántúli régióban. A nagy igény miatt több alkalommal szerveztük meg és bonyolítottuk le különböző helyszíneken, intenzitási fokkal, különböző célcsoportok számára. 

2000 - 2001.

A Celodin Kht. megalapítása további négy szervezettel (Celodin Zalai Alapítvány, Fórum Intézet, KIFESZ, Térfél Alapítvány) együttműködve. A Kht. célja a helyi és kistérségi fejlesztő szerveztek, személyek szakértői-információs hálózatának létrehozása.

Vidékfejlesztési képzési programok indítása Komárom-Esztergom- és Nógrád megyében. Feladatunk volt a képzési program kidolgozása, a képzések előkészítése, koordinálása és távoktatás formájában konzultációs tevékenység végzése.

Vidékfejlesztési Stratégiai programok készítése (Kisbéri-, Móri-, Zirci kistérség, székelyföldi Hegyalja kistérség, stb.)


 
 

Oldal nyomtatása